De toekomstbestendige taalles in de 21e eeuw

Van studenten wordt steeds meer verwacht dat zij flexibel omgaan met veranderingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. De vaardigheden die zij hiervoor nodig hebben, worden 21e eeuwse vaardigheden genoemd. Een student moet bijvoorbeeld in staat zijn om zijn eigen mening te kunnen vormen en die helder te verwoorden, of om informatiebronnen op waarde en betrouwbaarheid te schatten. Ze moeten effectief kunnen communiceren met mensen van uiteenlopende achtergronden, al dan niet met digitale hulpmiddelen. Kortom: veel van die vaardigheden zijn onlosmakelijk verbonden met taalvaardigheid. Om als school toekomstbestendig taalonderwijs te bieden, is het krachtig om de 21e eeuwse vaardigheden meer in te bedden in de leerlijn en lessen Nederlands. Tijdens deze studiedag leert u op een praktische manier wat de 21e eeuwse vaardigheden betekenen voor het taalonderwijs, en hoe u deze eigentijds en eigenwijs vorm kunt geven in uw lespraktijk.

Inhoud
Tijdens deze studiedag staan de volgende vragen centraal: wat zijn 21e eeuwse vaardigheden, waarom is het zinvol ze zichtbaar te maken in de taalles en hoe geef je dit vorm in de praktijk? De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • Praktische adviezen op basis van onderzoek naar 21e eeuwse vaardigheden.
  • Niveauverschillen in relatie tot 21e eeuwse vaardigheden.
  • Integratie 21e eeuwse vaardigheden in taallessen rondom productieve vaardigheden (spreken, schrijven en gesprekken voeren).
  • Het optimaal benutten van bestaande lesmaterialen om de 21e eeuwse vaardigheden meer in te bedden in de les.

Voor wie is de studiedag?

Docenten Nederlands in het mbo.

Duur van de studiedag
1 dag

Kosten
€ 1.850 per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.

Wat levert het op?

De studiedag biedt de docenten inzicht in de relatie tussen taalonderwijs en 21e eeuwse vaardigheden. Zij maken kennis met verschillende werkvormen die in de taalles ingezet kunnen worden om de 21e eeuwse vaardigheden van studenten te prikkelen en te verrijken. Aan het eind van de studiedag hebben docenten hun didactisch repertoire verrijkt.

Werkwijze
De eigen lespraktijk van de docenten staat tijdens deze studiedag centraal. In de bijeenkomst wordt op een interactieve manier praktisch gewerkt en ervaren docenten verschillende werkvormen. Het uitgangspunt hierbij is ‘teach what you preach’. Er is tijdens de studiedag ruimte voor reflectie en uitwisseling tussen collega’s.

Nazorg
Na afloop evalueert de trainer het leerproces en de opbrengst. Deze evaluatie wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
  • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.

Wellicht ook interessant
Naast deze training bieden wij ook de training Taalassessor Nederlands.

Informatie en aanmelding
Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.


< Terug naar overzicht trainingsaanbod 2016-2017
Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Senior consultant
06-51811461