Taalassessor Nederlands

Wordt iedere student zo eerlijk mogelijk beoordeeld binnen de organisatie, op een valide en betrouwbare manier? Hoe beoordelen taalassessoren taalprestaties van studenten zo objectief mogelijk? Tijdens deze training werken de deelnemers op een interactieve manier aan de beoordelaarscompetenties. Op verzoek kan de training via blended learning worden ingestoken.

Inhoud
De deelnemers gaan aan de slag met voorbereidende opdrachten en tussentijdse opdrachten. Al dan niet met behulp van een Elektronische Leeromgeving (ELO).
In de tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Het beoordelen van mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het beroepsonderwijs.
 • De kaders en regelgeving rondom de examinering in het mbo.
 • Het beoordelen van taalprestaties aan de hand van het Referentiekader Taal.
 • De valkuilen van de taalassessor.
 • Observeren aan de hand van de WACKER-methodiek.
 • De rol van de gespreksleider: gesprekken voeren op het beoogde taalniveau.

Voor wie is de training?
De training richt zich op docenten Nederlands die betrokken zijn bij (praktijk)beoordelingen van examen/EVC-kandidaten. Het Referentiekader Taal (Meijerink) wordt bekend verondersteld. In verband met de verschillende regelgeving worden docenten Nederlands en docenten Moderne Vreemde Talen in aparte groepen getraind (zie ook onze training Taalassessor MVT).

Registratie in het registerleraar.nl
Vanuit het registerleraar.nl is de training Taalassessor Nederlands een erkende/gevalideerde training. Bij 100% aanwezigheid kan de deelnemer zich registreren in dit register en zo zijn/haar eigen portfolio bijhouden. Het register dient om de bekwaamheid van docenten blijvend te borgen.
Zie hiervoor ook: registerleraar.nl.

Duur van de training
 • Voorbereiding (eventueel via de ELO), studiebelasting: circa 75 minuten.
 • 2 dagen (met optioneel een derde dag ter verdieping of opfrissing: meerprijs).
 • Tussentijdse opdrachten (eventueel via de ELO), studiebelasting: circa 10 uur.

Kosten
€ 3.700,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.
Indien de training via blended learning wordt ingestoken, bedragen de kosten:
€ 3.950,- (inrichten en begeleiding via ELO).

Wat levert het op?
De deelnemers krijgen inzicht in de competenties van een taalassessor en leren zo objectief mogelijk beoordelen, bijvoorbeeld bij een instellingsexamen of als onderdeel van een proeve. De beoordeling van taalprestaties wordt hierdoor zo betrouwbaar mogelijk uitgevoerd. De deelnemers hebben ervaring opgedaan met verschillende beoordelingssystematieken en kunnen deze in de eigen onderwijspraktijk toepassen.

Werkwijze
Op verzoek wordt er gewerkt via blended learning: deelnemers gaan via een ELO aan de slag met voorbereidende en tussentijdse huiswerkopdrachten. De ELO bevat ook een forum waarbij vragen en dilemma’s ingebracht kunnen worden. De trainer zal dan feedback geven. Tijdens de bijeenkomsten werken de deelnemers op een interactieve manier in groepen aan opdrachten op maat. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van producten van de eigen studenten.

Nazorg
Na afloop evalueert de trainer met de deelnemers het leerproces en de opbrengst. Wanneer er gewerkt wordt via de ELO dan kunnen de deelnemers daar een evaluatieformulier invullen. Een overzicht van alle evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
 • Alle opdrachten voorafgaand aan dag 1 dienen ingeleverd te zijn.
 • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.

Certificering
Voor deelnemers die op willen gaan voor certificering bestaat de mogelijkheid tot een incompany certificeringstraject. Dit traject wordt verzorgd door Certiforce C.i., een hoogwaardige leverancier van persoons- en systeemcertificaten voor het beroepsonderwijs en de opleidingenbranche. De exameninstrumenten zijn in overeenstemming met ISO/IEC 17024 ontwikkeld. Uiteindelijk levert het traject een persoonscertificaat voor Vakbekwaam Taalassessor op.

Wellicht ook interessant
Een taalassessor is betrokken bij het beoordelen van taalprestaties. Wij trainen ook in het construeren van instellingsexamens Nederlands en MVT. Daarnaast bieden wij diverse didactische en vakinhoudelijke begeleidingstrajecten op maat, waarbij gewerkt wordt aan een effectief curriculum voor het taalonderwijs binnen de instelling en/of opleiding.

Informatie en aanmelding
Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.


< Terug naar overzicht trainingsaanbod 2016-2017
Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Senior consultant
06-51811461