Praktijkassessor

Vinden de meeste assessments binnen de organisatie plaats in het werkveld? Is een praktijkopleider objectief en ook betrokken bij het beoordelen? Hoe kan het beste worden omgegaan met de proeve van bekwaamheid en wordt gedrag vertaald naar een beoordeling? De Training Praktijkassessor leert de deelnemer om te gaan met het waarnemen en beoordelen van gedrag. Op verzoek kan de training via blended learning worden ingestoken.

Inhoud
De deelnemers gaan aan de slag met voorbereidende opdrachten en tussentijdse opdrachten. Al dan niet met behulp van een Elektronische Leeromgeving (ELO). In de tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:

Dag 1
 • Wat houdt competentiegericht beoordelen in?
 • De rol van de praktijkassessor.
 • Waarnemen en beoordelen; een introductie.
 • Valkuilen van een assessor.
 • Observeren aan de hand van de WACKER-methode.

Dag 2
 • Bespreken van de eigen proeve van bekwaamheid.
 • Gespreksvaardigheden; criteriumgericht interview aan de hand van de STAR-methode.
 • Optioneel: waarnemen en beoordelen; een verdieping met kandidaten aan de hand van de eigen proeve van bekwaamheid.

Voor wie is de training?
Docenten in het mbo, praktijkopleiders en praktijkbegeleiders die competentiegerichte assessments uitvoeren.

Duur van de training
 • Voorbereiding (eventueel via de ELO), studiebelasting: circa 75 minuten.
 • 2 dagen (met optioneel een derde dag ter verdieping of opfrissing: meerprijs).
 • Tussentijdse opdrachten (eventueel via de ELO), studiebelasting: circa 10 uur.

Kosten
€ 3.700,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.
Indien de training via blended learning wordt ingestoken, bedragen de kosten:
€ 3.950,- (inrichten en begeleiding via ELO).

Wat levert het op?
De training draagt bij aan kwalitatief goede praktijkassessoren in het werkveld en binnen de organisatie. De deelnemer krijgt inzicht in de competenties van een praktijkassessor en leert hierdoor het zo objectief mogelijk beoordelen van direct waarneembaar gedrag (gedragsassessments zoals een proeve van bekwaamheid). De professionaliteit van de praktijkassessor neemt hierdoor toe en assessments worden zo betrouwbaar mogelijk uitgevoerd waardoor alle kandidaten zo transparant en betrouwbaar mogelijk worden beoordeeld.

Werkwijze
Op verzoek wordt er gewerkt via blended learning: deelnemers gaan via een ELO aan de slag met voorbereidende en tussentijdse huiswerkopdrachten. De ELO bevat ook een forum waarbij vragen en dilemma’s ingebracht kunnen worden. De trainer zal dan feedback geven. Tijdens de bijeenkomsten werkt de deelnemer op een interactieve manier in groepen aan opdrachten. Tussen dag 1 en dag 2 voeren de deelnemers een aantal huiswerkopdrachten uit. De trainer geeft feedback gedurende het proces om het maximale rendement uit de training te halen.

Nazorg
Na afloop evalueert de trainer met de deelnemers het leerproces en de opbrengst. Wanneer er gewerkt wordt via de ELO dan kunnen de deelnemers daar een evaluatieformulier invullen. Een overzicht van alle evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
 • Alle opdrachten voorafgaand aan dag 1 dienen ingeleverd te zijn.
 • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.

Informatie en aanmelding

Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.
Zoeken

Downloads

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Senior consultant
06-51811461