Examenconstructeur

Aan het ontwikkelen van examens gaat een belangrijke vraag vooraf: ontwikkelen we de examens zelf, kopen we examens in of ontwikkelen we ze samen met andere scholen? Bij mbo-instellingen wordt een substantieel deel van de examens binnen de eigen opleiding/cluster ontwikkeld. Het construeren van betrouwbare, valide en transparante examens is een vak apart. Zonder goed examen geen goede diplomabeslissing. In deze training leert de deelnemer praktijkexamens en/of theorie-examens ontwikkelen. Op basis van actuele ontwikkelingen, wettelijke kaders, onderwijskundige theorie en de eigen (instellings)kwaliteitseisen. Op verzoek kan de training via blended learning worden ingestoken.

Inhoud
De deelnemers gaan aan de slag met voorbereidende en tussentijdse opdrachten. Al dan niet met behulp van een Elektronische Leeromgeving (ELO).
In deze tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Visie op examinering en kwaliteit van examens.
 • Verkenning van landelijke kaders, algemene toetstechnische eisen, de Procesarchitectuur Examinering, de PDCA-cyclus, betrokkenheid werkveld.
 • De eigen instellings- of beroeps- of afdelingskwaliteitseisen. Bijvoorbeeld zoals opgesteld in het handboek examinering.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de examenconstructeur.
 • Het vertalen van het kwalificatiedossier naar een exameninstrument: het construeren van een praktijkexamen (proeve van bekwaamheid) en/of schriftelijke examens:
  - examenmatrijzen;
  - van prestatie-indicator/gedrag naar beoordelingscriteria, antwoordenmodel, normering en cesuur;
  - beschrijven van afnamecondities;
  - instructie voor de kandidaten;
  - handleiding voor de beoordelaars.
 • - Het evalueren van de kwaliteit (en bijstellen) van eerder ontwikkelde examens.
 • - Reflecteren op de eigen competenties en valkuilen.

Voor wie is de training?
Onderwijs- en examenprofessionals in het mbo.
De training gaat over beroepsgerichte examens en is niet bedoeld voor constructeurs of vaststellers van taalexamens. Voor deze doelgroep bestaan aparte trainingen. Zie www.cinopacademie.nl.

Duur van de training

 • Voorbereiding (eventueel via de ELO), studiebelasting: circa 75 minuten.
 • 2 dagen (met optioneel een derde dag ter verdieping of opfrissing: meerprijs).
 • Tussentijdse opdrachten (eventueel via de ELO), studiebelasting: circa 10 uur.

Kosten
€ 3.700,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.
Indien de training via blended learning wordt ingestoken, bedragen de kosten: € 3.950,- (inrichten en begeleiding via ELO).

Wat levert het op?

De deelnemer kan het geleerde direct in de praktijk brengen en zo een bijdrage leveren aan een waardevol diploma voor de kandidaat. Aanbevolen wordt om via blended learning het professionaliseringstraject in te stappen. Dit levert meer leerrendement in vergelijking met alleen maar fysieke bijeenkomsten.

Werkwijze
Op verzoek wordt er gewerkt via blended learning: deelnemers gaan via een ELO aan de slag met voorbereidende en tussentijdse huiswerkopdrachten. De ELO bevat ook een forum waarbij vragen en dilemma’s ingebracht kunnen worden. De trainer zal dan feedback geven. Tijdens de bijeenkomsten werken de deelnemers samen aan concrete, korte ontwikkelopdrachten. Idealiter is er vanuit de eigen examenorganisatie een ‘echte’ ontwikkelopdracht voor examens. De training begint met een theoretische inleiding en een verkenning van de kaders die er binnen de school zijn. Dit vormt de basis van waaruit de deelnemers het constructieproces gaan uitvoeren. Tussen de twee trainingsmomenten werken zij aan hun eigen examens. Als de deelnemers een examen hebben ontwikkeld, vindt er op dag 2 een uitgebreide evaluatie plaats: de deelnemers reflecteren op de kwaliteit van het materiaal, waarna de constructeurs hun eigen examen bijstellen. De trainer stuurt er zoveel mogelijk op aan dat aan het einde van de training concrete producten worden opgeleverd.

Nazorg
Na afloop evalueert de trainer met de deelnemers het leerproces en de opbrengst. Wanneer er gewerkt wordt via de ELO dan kunnen de deelnemers daar een evaluatieformulier invullen. Een overzicht van alle evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
 • Alle opdrachten voorafgaand aan dag 1 dienen gemaakt en ingeleverd te zijn.
 • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.
Wanneer er via de ELO is gewerkt dient ook een afsluitende kennisquiz gemaakt te worden en een reflectieverslag.

Wellicht ook interessant
Om de groei en ontwikkeling van een constructeur te borgen en te vergroten, bieden wij ook aan:
 • personal coaching van de constructeurs on the job;
 • screening van de door constructeurs ontwikkelde examens inclusief verbeteradvies;
 • een intervisiebijeenkomst onder begeleiding van de betrokken trainer.

Informatie en aanmelding Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.


< Terug naar overzicht trainingsaanbod 2016-2017
Zoeken

Downloads

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Senior consultant
06-51811461