Combinatietraining Examenconstructeur en -vaststeller

Naast aparte trainingen voor constructeurs en vaststellers van examens, biedt de CINOP Academie ook een combinatietraining aan voor beide taken. Deelnemers zijn constructeur en/of vaststeller waarbij aandacht is voor de scheiding van beide rollen. De taken liggen zo duidelijk in elkaars verlengde dat het goed is om processen af te stemmen en elkaars taken te kennen. Dit komt de kwaliteit en de efficiëntie van het construeren en vaststellen zeker ten goede. In deze praktijkgerichte training leren constructeurs en vaststellers met en van elkaar. Op verzoek kan de training via blended learning worden ingestoken.

Inhoud
De deelnemers gaan aan de slag met voorbereidende opdrachten en tussentijdse opdrachten. Al dan niet met behulp van een Elektronische Leeromgeving (ELO). In de tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Visie op examinering en kwaliteit van examens.
 • Verkenning van landelijke kaders, algemene toetstechnische eisen, de Procesarchitectuur Examinering, de PDCA-cyclus en betrokkenheid werkveld.
 • De eigen instellings- of beroeps- of afdelingskwaliteitseisen. Bijvoorbeeld zoals opgesteld in het handboek examinering.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de examenconstructeur en de examenvaststeller (al dan niet georganiseerd in een commissie).
 • Het vertalen van het kwalificatiedossier naar een exameninstrument: het ontwikkelen van een praktijkexamen (proeve van bekwaamheid) en/of een theorie-examen (schriftelijk kennisexamen).
 • Het vaststellen van een examen.
 • Reflecteren op de eigen competenties en valkuilen.
 • Succes- en risicofactoren bij de aansluiting tussen de processen ontwikkelen – vaststellen.

Voor wie is de training?
Deelnemers hebben enigszins ervaring met het construeren of vaststellen van examens in het mbo. De training gaat over beroepsgerichte examens en is niet bedoeld voor constructeurs of vaststellers van taalexamens. Voor deze doelgroep bestaan aparte trainingen (zie www.cinopacademie.nl).

Registratie in het Registerleraar.nl

Vanuit het registerleraar.nl is de combitraining examenconstructeur/-vaststeller een erkende/gevalideerde training. Bij 100% aanwezigheid kan de deelnemer zich registreren in dit register en zo zijn/haar eigen portfolio bijhouden. Het registerleraar.nl dient om de bekwaamheid van docenten blijvend te borgen. In 2017 gaat dit vrijwillige register over in een verplicht register. Zie ook: www.registerleraar.nl.

Duur van de training

 • Voorbereiding (eventueel via de ELO), studiebelasting: circa 75 minuten.
 • 2 dagen (met optioneel een derde dag ter verdieping of opfrissing: meerprijs).
 • Tussentijdse opdrachten (eventueel via de ELO), studiebelasting: circa 10 uur.

Kosten
€ 3.700,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.
Indien de training via blended learning wordt ingestoken, bedragen de kosten:
€ 3.950,- (inrichten en begeleiding via ELO).

Wat levert het u op?
Deelnemers kunnen het geleerde direct in de praktijk brengen en zo een bijdrage leveren aan een waardevol diploma voor de kandidaat. Aanbevolen wordt om via blended learning het professionaliseringstraject in te stappen. Dit levert meer leerrendement in vergelijking met alleen maar fysieke bijeenkomsten.

Werkwijze
Op verzoek wordt er gewerkt via blended learning: deelnemers gaan via een ELO aan de slag met voorbereidende en tussentijdse huiswerkopdrachten. De ELO bevat ook een forum waarbij vragen en dilemma’s ingebracht kunnen worden. De trainer zal dan feedback geven. Tijdens de bijeenkomsten werken de deelnemers samen aan concrete, korte ontwikkelopdrachten. Idealiter is er vanuit de eigen examenorganisatie een ‘echte’ ontwikkelopdracht voor examens. De training begint met een theoretische inleiding en een verkenning van de kaders die er binnen de school zijn. Dit vormt de basis van waaruit de deelnemers het constructieproces gaan uitvoeren. Tussen de twee trainingsmomenten werken zij aan hun eigen examens. Vaststellers ontwikkelen mee. Als de deelnemers een examen hebben ontwikkeld, worden deze op de volgende bijeenkomst vastgesteld (of niet, afhankelijk van de conclusies van de vaststellers). Constructeurs stellen mede vast. Aan het eind wordt stil gestaan bij de succes- en risicofactoren bij de aansluiting tussen de processen ontwikkelen – vaststellen.

Nazorg
Na afloop evalueert de trainer met de deelnemers het leerproces en de opbrengst. Wanneer er gewerkt wordt via de ELO dan kunnen de deelnemers daar een evaluatieformulier invullen. Een overzicht van alle evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
 • Alle opdrachten voorafgaand aan dag 1 dienen ingeleverd te zijn.
 • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.
Wanneer er via de ELO is gewerkt dient ook een afsluitende kennisquiz gemaakt te worden en een reflectieverslag.

Wellicht ook interessant
Om de groei en ontwikkeling van constructeurs en vaststellers te borgen en te vergroten, bieden wij ook aan:
 • personal coaching van de constructeurs en/of vaststellers on the job;
 • screening van de door constructeurs ontwikkelde examens inclusief verbeteradvies;
 • een intervisiebijeenkomst onder begeleiding van de betrokken trainer.

Informatie en aanmelding Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.


< Terug naar overzicht trainingsaanbod 2016-2017
Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Senior consultant
06-51811461