Training Examencommissie: aan de slag

Een mbo-instelling moet er op kunnen vertrouwen dat alle regelingen ten aanzien van examinering zorgvuldig worden toegepast. De examencommissie speelt daarbij een belangrijke rol omdat zij verantwoordelijk is voor de uitvoering en borging van het gehele examenproces. De leden van de (sub)examencommissie dienen kennis te hebben van het handboek examinering en na te gaan in hoeverre de daarin beschreven stappen correct worden uitgevoerd. Verder moeten zij weten wat de eisen voor de exameninstrumenten zijn en bekend zijn met de kwalificatiedossiers.

Inhoud
In deze tweedaagse training gaat de (sub)examencommissie na hoe de examenorganisatie werkt en vergelijkt de stappen uit het handboek examinering met de uitvoering in de dagelijkse praktijk. Aan bod komen onder meer:
  • De regeling van de examinering door de instelling (handboek examinering).
  • De taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie (inventarisatie en verdeling).
  • De examencyclus als geheel.
  • Het bewaken van proces- en productkwaliteit (stappenplannen en borging kwaliteit).
  • Behandeling van bezwaren, fraude, klachten, vrijstelling en dergelijke.
  • Toetsingskader BVE 2012/andere regelingen van de overheid met betrekking tot examinering.
  • Rol examencommissie versus rol subexamencommissie.
  • Evalueren en bijstellen van procedures en examens.

Voor wie is de training?
Leden van de examencommissie en/of subexamencommissie (in het mbo).

Duur van de training
2 dagen.

Kosten
€ 3.700,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.

Wat levert het op?
De training draagt bij aan inzicht in het functioneren van de examencommissie en kennis van de regelingen rondom examinering. De taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie worden praktisch uitvoerbaar geformuleerd voor de school, zodat iedereen inzicht krijgt in de eigen rol en de samenhang. Er komt structuur in de verschillende werkzaamheden, inzicht in diverse regelingen en eenduidigheid in de communicatie.

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomsten werken de deelnemers interactief in groepjes aan concrete opdrachten. Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de eigen kaders van de instelling. De trainer stemt op de eerste dag de leerdoelen af en past indien nodig het programma hierop aan.
De trainer begeleidt het hele proces van ontwikkelen en beoordelen en geeft feedback om zo veel mogelijk rendement te halen.

Nazorg

De training wordt tussentijds geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De eindevaluatie wordt met de opdrachtgever besproken.

Bewijs van deelname

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
  • Alle opdrachten voorafgaand aan dag 1 dienen gemaakt en ingeleverd te zijn.
  • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.

Informatie en aanmelding

Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.


< Terug naar overzicht trainingsaanbod 2016-2017
Zoeken

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Senior consultant
06-51811461