Assessor

De assessor is een sleutelfiguur voor de kwaliteit van de examinering. Hij kan de betrouwbaarheid van het examen – en dus het fundament van de diplomabeslissing – maken of breken. Het trainen van assessoren is een specialisme van de CINOP Academie. In deze training werken de deelnemers aan het vergroten van hun kennis, vaardigheden en kwaliteitsbewustzijn. Het geleerde is direct toepasbaar in de praktijk en biedt voldoende handvatten om met zelfvertrouwen tot een excellent onderbouwd oordeel te komen bij het examen. Het examen wordt hierdoor meer betrouwbaar, valide en transparant. Op verzoek kan de training via blended learning worden ingestoken.

Inhoud
De deelnemers gaan aan de slag met voorbereidende opdrachten en tussentijdse opdrachten. Al dan niet met behulp van een Elektronische Leeromgeving (ELO). In de tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Visie: wat is ‘goed’ examineren en waarom is dat belangrijk?
 • Verkenning en theorie: landelijke kaders, algemene toetstechnische eisen, actuele ontwikkelingen, het gehele examenproces. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen kaders (zoals het handboek examinering).
 • Taken en verantwoordelijkheden van de assessor.
 • Het plannen en organiseren van de afname van het examen.
 • Beoordelen door observeren: de WACKER-methode. Inleiding en verdieping tijdens een simulatie.
 • Beoordelen met gebruik van een portfolio en een gesprek.
 • Stilstaan bij de eigen context en de eigen examenmethode en -instrumenten.
 • De evaluatie van een afgenomen examen.
 • Reflecteren op de eigen competenties en valkuilen.

Voor wie is de training?

Assessoren van mbo-instellingen, eventueel samen met praktijkassessoren. De training gaat over beroepsgerichte examens en is niet bedoeld voor ontwikkelaars of vaststellers van taalexamens. Voor deze doelgroep bestaan aparte trainingen. Zie www.cinopacademie.nl.

Registratie in het Registerleraar.nl

Vanuit het Registerleraar.nl is de training Assessor een erkende/gevalideerde training. Bij 100% aanwezigheid kan de deelnemer zich registreren in dit register en zo het eigen portfolio bijhouden. Het register dient om de bekwaamheid van docenten blijvend te borgen. Zie hiervoor ook: www.registerleraar.nl

Duur van de training
 • Voorbereiding (eventueel via de ELO), studiebelasting: circa 75 minuten.
 • 2 dagen (met optioneel een derde dag ter verdieping of opfrissing: meerprijs).
 • Tussentijdse opdrachten (eventueel via de ELO), studiebelasting: circa 10 uur.

Kosten
€ 3.700,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.
Indien de training via blended learning wordt ingestoken, bedragen de kosten: € 3.950,- (inrichten en begeleiding via ELO).

Wat levert het op?
Met deze training worden assessoren toegerust om zo eerlijk mogelijk tot een oordeel te komen over wat de kandidaat heeft laten zien of horen.

Werkwijze
Op verzoek wordt er gewerkt via blended learning: deelnemers gaan via een ELO aan de slag met voorbereidende en tussentijdse huiswerkopdrachten. De ELO bevat ook een forum waarbij vragen en dilemma’s ingebracht kunnen worden. De trainer zal dan feedback geven. Tijdens de bijeenkomsten werken de deelnemers samen aan concrete, korte ontwikkelopdrachten. De training is sterk toepassingsgericht. Er wordt gewerkt met beeldmateriaal en simulatie, indien mogelijk met behulp van studenten.

Nazorg
Na afloop evalueert de trainer met de deelnemers het leerproces en de opbrengst. Wanneer er gewerkt wordt via de ELO dan kunnen de deelnemers daar een evaluatieformulier invullen. Een overzicht van alle evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:
 • Alle opdrachten voorafgaand aan dag 1 dienen ingeleverd te zijn.
 • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomsten.

Wellicht ook interessant
Naast deze training voor ‘allround’ assessor bieden wij de volgende specifieke assessorentrainingen:
 • Praktijkassessor (voor assessoren afkomstig uit het werkveld)
 • Taalassessor NL
 • Taalassessor MVT
 • Taalassessor voor vakdocenten
Informatie en aanmelding
Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar cinopacademie@cinop.nl.


< Terug naar overzicht trainingsaanbod 2016-2017
Zoeken

Downloads

Contactpersoon

 Rena Punt
Rena Punt
Senior consultant
06-51811461