http://cinopadvies.nl/1_3778_Focus_op_flexibilisering.aspx
http://www.cinopadvies.nl/1_2973_Aan_de_slag_met_de_kwaliteit.aspx
1_3866_Trainingsaanbod_2017-2018.aspx
http://taalkitdutch.nl/
94_2857_Vakbekwaamheid_in_de_branche.aspx
 
 
 
 
 

Wie zijn wij

CINOP Advies is een adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. Voor een breed scala aan klanten werken wij aan oplossingen binnen de driehoek overheid – beroepsonderwijs – arbeidsmarkt.

Nieuwsberichten

overzicht nieuws
Interactieve meet-ups en nationaal slotevent | 21e-eeuws leren voor docenten in het beroepsonderwijs

Interactieve meet-ups en nationaal slotevent | 21e-eeuws leren voor docenten in het beroepsonderwijs

Werk maken van leren in de 21e eeuw vraagt om een geactualiseerde visie op leren en een goede samenhang tussen docentvaardigheden, het curriculum en de beroepspraktijk. Doe mee!
Alfa College herijkt onderwijsvisie met FlexScan mbo

Alfa College herijkt onderwijsvisie met FlexScan mbo

Huidige opleidingsprogramma's doen soms onvoldoende recht aan verschillen tussen studenten, mede door ontwikkelingen in het vmbo met profielen en keuzedelen.
Interview met Christine Clement over de impact van het project Ouderen & Digivaardigheden.

Interview met Christine Clement over de impact van het project Ouderen & Digivaardigheden.

Een project waar iedereen van elkaar leert.
Portretten mbo niveau 2 breed opleiden

Portretten mbo niveau 2 breed opleiden

Portretten ter inspiratie voor andere onderwijsinstellingen over vormgeving N2B-onderwijs.
CINOP en Kennispact 3.0

CINOP en Kennispact 3.0

Noord-Brabant toekomstbestendig met innovatief en ondernemend onderwijs gericht op de beroepen van morgen.
Maak kennis met bevlogen mbo-docenten tijdens MBO City

Maak kennis met bevlogen mbo-docenten tijdens MBO City

Vier jonge honden uit verschillende mbo-scholen delen in een persoonlijk verhaal hun ervaringen en visie op de toekomst.

Publicaties

overzicht publicaties

Werkplekleren samen beoordelen: een wegwijzer

Een wegwijzer voor mbo-scholen en lerarenopleiders

Collectief reflecteren in het mbo

Wat is collectief reflecteren? Waarom is het belangrijk? Wanneer is het nodig? Uit bijvoorbeeld ongelukken binnen Defensie en fouten in ziekenhuizen blijkt dat deze voorkomen hadden kunnen worden wanneer er beter gereflecteerd zou zijn.

Als opleidingsteam vaardig omgaan met examentaken

Van opleidingsteams wordt verwacht dat zij met de kaders en procedures, die de examencommissie aanreikt, aan de slag gaan en hun taken volgens de PDCAcyclus uitvoeren. CINOP Advies biedt maatwerk en vertrekt in trainingen vanuit het handboek examinering van uw instelling.

CINOP en Avans Deeltijd slaan de handen ineen voor een flexibel BDB-traject

Afgelopen zomer heeft een enthousiaste groep ontwikkelaars van Avans Deeltijd en CINOP gewerkt aan de ontwikkeling van een flexibel BDB-traject (basiskwalificatie didactische bekwaamheid). In september start de eerste groep deeltijddocenten met hun professionalisering richting meer flexibel onderwijs via dit BDB-traject.

Samen werken aan duurzame inzetbaarheid

Wat is inhoudelijk nodig om de Defensie-opleiding met een mbo-diploma te kunnen afronden? Dat was de centrale vraag in het onderzoek naar de overlap tussen een groot aantal Defensie- en mbo-opleidingen. De Coöperatie Paars Partnerschap (CPP) vroeg CINOP Advies dit onderzoek te begeleiden. In vier maanden tijd werden 33 onderzoeken uitgevoerd en aanbevelingen gedaan. Defensie kan aan de hand daarvan verder werken aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van haar personeel.

Duurzame inzetbaarheid in het MKB op de kaart

De AOW-leeftijd loopt steeds hoger op en de beroepsbevolking vergrijst. Hoe houd je mensen tot hun pensioen fit voor de arbeidsmarkt? Door te (blijven) investeren in duurzame inzetbaarheid, zo concludeerden MKB Nederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Onderwijsmakers voor stafdiensten Alfa-college

Met de leergang Onderwijsmakers wil CINOP Advies onderwijsmakers op scholen inspireren en helpen om, samen met hun teams, het kwalificatiedossier te vertalen naar onderwijsinhoud. Op initiatief van met het Alfa-college werd deze leergang doorontwikkeld voor stafdiensten.

Aan de slag met leeruitkomsten bij Hogeschool Windesheim

Eerder dit jaar hebben 14 hogescholen subsidie gekregen om te experimenteren met flexibele leerroutes. CINOP Advies helpt deze instellingen bij de inrichting en implementatie. Zo ondersteunen wij de opleiding TBK (Technische Bedrijfskunde) van de Hogeschool Windesheim bij het formuleren van leeruitkomsten en deze te vertalen naar het onderwijsaanbod.

Praktijkervaring bij voorbereiding op nieuwe kwalificatiestructuur (IHKS)

In het najaar van 2015 werken veel scholen aan de voorbereidingen op de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur (IHKS). Weten wat werkt? Hieronder treft u een aantal tips uit de praktijk om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Maak kennis met onze consultants

overzicht medewerkers
Vorige
Volgende
p
Naam
Functie
Profiel
CINOP film
Zoeken

CINOP Kerstgroet

CINOP Kerstgroet

Socialize met CINOP

Twitter
Facebook
Linkedin
CINOP blog
You Tube
IN DE MEDIA
Breed draagvlak voor introductie samenwerkingscollege
19-01-2018 | MBO-Today
De Tweede Kamer steunt in grote lijnen de wet die mbo-scholen meer ruimte geeft om samen opleidingen aan te bieden. Op enkele details zijn...


Samenwerking in mbo wordt makkelijker
19-01-2018 | Nationale Onderwijsgids
De Kamer stemt in met een wet van minister Van Engelshoven (Onderwijs) die samenwerking tussen mbo-instellingen makkelijker maakt. Steeds...


Campus Leerpark maakt Dordrecht en de regio innovatiever, krachtiger en leuker
19-01-2018 | Nederland Nieuws
Campus Leerpark maakt Dordrecht en de regio innovatiever, krachtiger en leuker Wethouder Peter Heijkoop: “We willen in 2019 starten met de...


‘Oost-Nederland kan centrum van Europa worden’
19-01-2018 | Binnenlands Bestuur
Nu het regeerakkoord van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen voor het eerst ingaat op de belangrijke relatie met Nederland is het...


Twaalf scholen van start met LOB Gelijke Kansen
18-01-2018 | MBO-Today
In februari starten twaalf mbo-scholen met activiteiten om studenten nog beter voor te bereiden op hun toekomstige stage, werk of...


Aeres VMBO Emmeloord wint wedstrijd beste hoveniers
18-01-2018 | Omroep Fevoland
Het team van Aeres VMBO Emmeloord heeft de provinciale vakwedstrijd voor hoveniers gewonnen. De leerlingen versloegen daarmee de...


Kennispunt Onderwijs & Examinering van start!
18-01-2018 | MBO Raad
Met het inluiden van het nieuwe jaar is ook het Kennispunt Onderwijs & Examinering van start gegaan. Het nieuwe kennispunt is een...


Aeres VMBO Lelystad stelt leerlingenstop in
18-01-2018 | Flevopost.nl
Lelystad - Vanwege het sterk gegroeide aantal leerlingen in de afgelopen jaren, stelt het Aeres VMBO Lelystad (voorheen Groenhorst) voor...


Minder lezen, maar nog steeds veel papier
18-01-2018 | Koninklijke Bibliotheek
18 januari 2018 - Vandaag is het rapport Lees:Tijd Lezen in Nederland verschenen, een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)...


De zorg moet weer een ambacht worden, vinden sommige mbo-docenten
16-01-2018 | De Volkskrant
En zo komt het dat mbo-leerlingen afdelingen runnen in verpleeghuizen artikelAansterken na een ziekte of een operatie doe je tegenwoordig...


Grote steden lopen zeker 75 toekomstige leraren mis
15-01-2018 | NRC.nl
Lerarentekort Een bureaucratische regel heeft belemmerd dat zeker 75 mbo’ers die leraar wilden worden doorstroomden naar de ‘pre-pabo’.


Extra startdatum mbo-opleiding Matroos binnenvaart (bbl)
15-01-2018 | Schuttevaer.nl
Het STC in Rotterdam start op 5 maart 2018 de bbl-opleiding Matroos Binnenvaart, bij voldoende aanmeldingen. Deze op de praktijk afgestemde...


Terugblik op school- en branchebezoeken: Specialistisch Vakmanschap Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
15-01-2018 | MBO Raad
Hoe werken mbo-scholen per bedrijfstak samen met de regionale arbeidsmarkt? In het schooljaar 2017/2018 gaat Ton Heerts naar mbo-locaties...


Onderwijsraad organiseert dialoog sport en bewegen in het onderwijs
15-01-2018 | Nationale Onderwijsgids
Op donderdag 8 februari organiseert de Onderwijsraad een dialoog over sport en bewegen in het onderwijs. Samen met de Nederlandse Sportraad...


CNV wil geen nieuwe buitenlanders op de arbeidsmarkt
15-01-2018 | EenVandaag
Vakbond CNV wil dat er een rem komt op de komst van arbeidsmigranten naar Nederland. Voorzitter Maurice Limmen haalt in een interview met...


Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt
15-01-2018 | Overheid.nl
29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 813 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...


Financieel en sociaal-economisch beleid; Brief regering; Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk
15-01-2018 | Overheid.nl
33 566 Financieel en sociaaleconomisch beleid Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de...


Leven Lang Leren; Brief regering; Toezeggingen over scholingsfondsen en individuele leerrechten
15-01-2018 | Overheid.nl
30 012 Leven Lang Leren 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter...


Achter het nieuws: is het vmbo een beroepsopleiding of niet?
11-01-2018 | MBO Raad
“De beroepsroute biedt een gouden kans op een goede toekomst. Sommige kiezen niet meer voor het langere pad van 4 of 5 jaar hbo, maar...


Vooraankondiging call for proposals Open module NCO
11-01-2018 | NRO
Begin februari zal de programmacommissie van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) een call for proposals openstellen voor een open...